โปรแกรมวันที่ 11 ก.ย. 2021

20:00
National League
Busan Transportation Busan Transportation
Yangju Citizen Yangju Citizen
โปรแกรมวันที่ 12 ส.ค. 2021

00:00
Korean Cup
อุลซาน ฮุนได อุลซาน ฮุนได
Yangju Citizen Yangju Citizen
โปรแกรมวันที่ 25 ก.ค. 2021

22:00
National League
Yangju Citizen Yangju Citizen
Paju Citizen Paju Citizen