โปรแกรมวันที่ 18 ก.ย. 2021

08:15
World Cup Women Qualification Europe
เวลส์ (หญิง) เวลส์ (หญิง)
คาซัคสถาน (หญิง) คาซัคสถาน (หญิง)