โปรแกรมวันที่ 8 ก.ย. 2021

02:00
WC Qualification Asia
เวียดนาม เวียดนาม
ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
โปรแกรมวันที่ 3 ก.ย. 2021

08:00
WC Qualification Asia
ซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย
เวียดนาม เวียดนาม