โปรแกรมวันที่ 24 ก.ย. 2021

08:00
บราซิล Paulista U20
เฟอร์โรเวียเรีย U20 เฟอร์โรเวียเรีย U20
Velo Clube U20 Velo Clube U20
โปรแกรมวันที่ 10 ก.ย. 2021

08:00
บราซิล Paulista U20
Velo Clube U20 Velo Clube U20