โปรแกรมวันที่ 17 ก.ย. 2021

13:30
Friendly International Women
สหรัฐอเมริกา (หญิง) สหรัฐอเมริกา (หญิง)
ปารากวัย (หญิง) ปารากวัย (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 5 ส.ค. 2021

22:00
Olympic Games Women
ออสเตรเลีย (หญิง) ออสเตรเลีย (หญิง)
สหรัฐอเมริกา (หญิง) สหรัฐอเมริกา (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 2 ส.ค. 2021

22:00
Olympic Games Women
สหรัฐอเมริกา (หญิง) สหรัฐอเมริกา (หญิง)
Canada W Canada W
โปรแกรมวันที่ 31 ก.ค. 2021

01:00
Olympic Games Women
เนเธอร์แลนด์ (หญิง) เนเธอร์แลนด์ (หญิง)
สหรัฐอเมริกา (หญิง) สหรัฐอเมริกา (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 27 ก.ค. 2021

22:00
Olympic Games Women
สหรัฐอเมริกา (หญิง) สหรัฐอเมริกา (หญิง)
ออสเตรเลีย (หญิง) ออสเตรเลีย (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 25 ก.ค. 2021

01:30
Olympic Games Women
นิวซีแลนด์ (หญิง) นิวซีแลนด์ (หญิง)
สหรัฐอเมริกา (หญิง) สหรัฐอเมริกา (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 21 ก.ค. 2021

22:30
Olympic Games Women
สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง)
สหรัฐอเมริกา (หญิง) สหรัฐอเมริกา (หญิง)