โปรแกรมวันที่ 16 ก.ย. 2021

08:00
นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1
อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า
สตาร์ท สตาร์ท
โปรแกรมวันที่ 12 ก.ย. 2021

03:00
นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1
เรนเฮล์ม IL เรนเฮล์ม IL
อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า
โปรแกรมวันที่ 27 ส.ค. 2021

06:00
นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1
อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า
Bryne Bryne
โปรแกรมวันที่ 22 ก.ค. 2021

06:00
นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1
Grorud Grorud
อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า