โปรแกรมวันที่ 6 ก.ย. 2021

08:00
Serie D
เอบีซี อาร์เอ็น เอบีซี อาร์เอ็น
Treze Treze
โปรแกรมวันที่ 23 ส.ค. 2021

08:00
Serie D
Central Central
Treze Treze
โปรแกรมวันที่ 15 ส.ค. 2021

09:00
Serie D
Sousa Sousa
Treze Treze
โปรแกรมวันที่ 9 ส.ค. 2021

09:00
Serie D
Treze Treze
Campinense Campinense
โปรแกรมวันที่ 26 ก.ค. 2021

09:00
Serie D
Treze Treze
Caucaia Caucaia