โปรแกรมวันที่ 7 ก.ย. 2021

12:00
เม็กซิโก ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เฟเมนิล (หญิง)
Toluca W Toluca W
เนกาซ่า (หญิง) เนกาซ่า (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 31 ส.ค. 2021

14:00
เม็กซิโก ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เฟเมนิล (หญิง)
ติเกรส์ UANL (หญิง) ติเกรส์ UANL (หญิง)
Toluca W Toluca W
โปรแกรมวันที่ 24 ส.ค. 2021

14:00
เม็กซิโก ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เฟเมนิล (หญิง)
มอนเทอร์เรย์ (หญิง) มอนเทอร์เรย์ (หญิง)
Toluca W Toluca W
โปรแกรมวันที่ 10 ส.ค. 2021

14:00
เม็กซิโก ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เฟเมนิล (หญิง)
คลับ อเมริกา (หญิง) คลับ อเมริกา (หญิง)
Toluca W Toluca W
โปรแกรมวันที่ 27 ก.ค. 2021

16:00
เม็กซิโก ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เฟเมนิล (หญิง)
คลับ ตีฮัวนา (หญิง) คลับ ตีฮัวนา (หญิง)
Toluca W Toluca W