โปรแกรมวันที่ 8 ก.ย. 2021

06:00
ยิบรอลตาร์ U21 ยิบรอลตาร์ U21
สวิตเซอร์แลนด์ U21 สวิตเซอร์แลนด์ U21
โปรแกรมวันที่ 4 ก.ย. 2021

07:00
สวิตเซอร์แลนด์ U21 สวิตเซอร์แลนด์ U21
ยิบรอลตาร์ U21 ยิบรอลตาร์ U21