โปรแกรมวันที่ 8 ก.ย. 2021

04:30
บอสเนีย&เฮอร์เซโกวีนา U21 บอสเนีย&เฮอร์เซโกวีนา U21
สวีเดน U21 สวีเดน U21
โปรแกรมวันที่ 4 ก.ย. 2021

08:30
มอนเตเนโกร U21 มอนเตเนโกร U21
สวีเดน U21 สวีเดน U21