โปรแกรมวันที่ 28 ก.ค. 2021

22:00
Olympic Games
ซาอุดีอาระเบีย U23 ซาอุดีอาระเบีย U23
บราซิล U23 บราซิล U23
โปรแกรมวันที่ 26 ก.ค. 2021

01:30
Olympic Games
ซาอุดีอาระเบีย U23 ซาอุดีอาระเบีย U23
โปรแกรมวันที่ 22 ก.ค. 2021

22:30
Olympic Games
ไอเวอรี่โคสต์ U23 ไอเวอรี่โคสต์ U23
ซาอุดีอาระเบีย U23 ซาอุดีอาระเบีย U23