โปรแกรมวันที่ 26 ก.ย. 2021

06:00
นอร์เวย์ Eliteserien
สตรอมก็อดเซ็ท สตรอมก็อดเซ็ท
ซาร์ปสบอร์ก 08 ซาร์ปสบอร์ก 08
โปรแกรมวันที่ 20 ก.ย. 2021

06:00
นอร์เวย์ Eliteserien
ซาร์ปสบอร์ก 08 ซาร์ปสบอร์ก 08
โรเซนบอร์ก โรเซนบอร์ก
โปรแกรมวันที่ 13 ก.ย. 2021

06:00
นอร์เวย์ Eliteserien
เฮาเกซุนด์ เฮาเกซุนด์
ซาร์ปสบอร์ก 08 ซาร์ปสบอร์ก 08
โปรแกรมวันที่ 15 ส.ค. 2021

08:00
นอร์เวย์ Eliteserien
ซาร์ปสบอร์ก 08 ซาร์ปสบอร์ก 08
สตรอมก็อดเซ็ท สตรอมก็อดเซ็ท
โปรแกรมวันที่ 9 ส.ค. 2021

08:00
นอร์เวย์ Eliteserien
สตาเบ็ค สตาเบ็ค
ซาร์ปสบอร์ก 08 ซาร์ปสบอร์ก 08
โปรแกรมวันที่ 29 ก.ค. 2021

07:00
นอร์เวย์ Eliteserien
ลีลล์สตรอม ลีลล์สตรอม
ซาร์ปสบอร์ก 08 ซาร์ปสบอร์ก 08