โปรแกรมวันที่ 18 ก.ย. 2021

06:00
World Cup Women Qualification Europe
รัสเซีย (หญิง) รัสเซีย (หญิง)
อาเซอร์ไบจาน (หญิง) อาเซอร์ไบจาน (หญิง)