โปรแกรมวันที่ 7 ก.ย. 2021

09:00
นาซิยงนาล ฝรั่งเศส
Red Star Red Star
โอร์แลงส์ โอร์แลงส์