โปรแกรมวันที่ 16 ก.ย. 2021

06:00
นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1
แซนด์เนส อุลฟ์ แซนด์เนส อุลฟ์
เรนเฮล์ม IL เรนเฮล์ม IL
โปรแกรมวันที่ 12 ก.ย. 2021

03:00
นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1
เรนเฮล์ม IL เรนเฮล์ม IL
อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า
โปรแกรมวันที่ 24 ส.ค. 2021

08:00
นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1
เรนเฮล์ม IL เรนเฮล์ม IL
ฮามคาม ฮามคาม
โปรแกรมวันที่ 19 ส.ค. 2021

06:00
นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1
อาเลซุนด์ อาเลซุนด์
เรนเฮล์ม IL เรนเฮล์ม IL
โปรแกรมวันที่ 22 ก.ค. 2021

06:00
นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1
เรนเฮล์ม IL เรนเฮล์ม IL
เจิร์ฟ เจิร์ฟ