โปรแกรมวันที่ 11 ก.ย. 2021

06:30
เดนมาร์ก ดิวิชั่น 1
เฟรมัด อมาเกอร์ เฟรมัด อมาเกอร์
ไนโคบิง ไนโคบิง
โปรแกรมวันที่ 28 ส.ค. 2021

07:00
เดนมาร์ก ดิวิชั่น 1
ไนโคบิง ไนโคบิง
เอสเบิร์ก เอสเบิร์ก
โปรแกรมวันที่ 24 ส.ค. 2021

05:30
เดนมาร์ก ดิวิชั่น 1
โฮโบร โฮโบร
ไนโคบิง ไนโคบิง
โปรแกรมวันที่ 18 ส.ค. 2021

07:00
เดนมาร์ก ดิวิชั่น 1
ฮวิโดฟ ฮวิโดฟ
ไนโคบิง ไนโคบิง
โปรแกรมวันที่ 2 ส.ค. 2021

03:00
เดนมาร์ก ดิวิชั่น 1
ไนโคบิง ไนโคบิง
เฟรเดอริเซีย เฟรเดอริเซีย
โปรแกรมวันที่ 26 ก.ค. 2021

03:00
เดนมาร์ก ดิวิชั่น 1
ไนโคบิง ไนโคบิง
ลิงบี้ ลิงบี้