โปรแกรมวันที่ 12 ก.ย. 2021

03:00
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น
วาสเทราส SK วาสเทราส SK
นอร์บี้ นอร์บี้
โปรแกรมวันที่ 6 ก.ย. 2021

03:00
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น
นอร์บี้ นอร์บี้
วาซาลุนด์ วาซาลุนด์
โปรแกรมวันที่ 30 ส.ค. 2021

01:00
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น
ออร์ไกร์ท ออร์ไกร์ท
นอร์บี้ นอร์บี้
โปรแกรมวันที่ 24 ส.ค. 2021

07:00
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น
นอร์บี้ นอร์บี้
อโครโพลิส IF อโครโพลิส IF
โปรแกรมวันที่ 10 ส.ค. 2021

07:00
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น
นอร์บี้ นอร์บี้
ออร์ไกร์ท ออร์ไกร์ท
โปรแกรมวันที่ 2 ส.ค. 2021

05:00
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น
ฟัลเคนเบิร์กส ฟัลเคนเบิร์กส
นอร์บี้ นอร์บี้
โปรแกรมวันที่ 27 ก.ค. 2021

07:00
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น
นอร์บี้ นอร์บี้
วาสเทราส SK วาสเทราส SK