โปรแกรมวันที่ 27 ก.ค. 2021

22:00
Olympic Games Women
นิวซีแลนด์ (หญิง) นิวซีแลนด์ (หญิง)
สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง)