โปรแกรมวันที่ 12 ก.ย. 2021

06:00
ลิทัวเนีย เอ ลีก้า
Nevėžis Nevėžis
ปาเนียเวจีส ปาเนียเวจีส
โปรแกรมวันที่ 7 ส.ค. 2021

05:00
ลิทัวเนีย เอ ลีก้า
Džiugas Telšiai Džiugas Telšiai
Nevėžis Nevėžis
โปรแกรมวันที่ 26 ก.ค. 2021

06:00
ลิทัวเนีย เอ ลีก้า
Nevėžis Nevėžis
Dainava Dainava