โปรแกรมวันที่ 30 ส.ค. 2021

02:15
Challenge League
เนอชาแตล ซามักซ์ เนอชาแตล ซามักซ์
Wil Wil
โปรแกรมวันที่ 22 ส.ค. 2021

06:00
Challenge League
Yverdon Sport Yverdon Sport
เนอชาแตล ซามักซ์ เนอชาแตล ซามักซ์
โปรแกรมวันที่ 11 ส.ค. 2021

08:00
Challenge League
เนอชาแตล ซามักซ์ เนอชาแตล ซามักซ์
อารัว อารัว
โปรแกรมวันที่ 7 ส.ค. 2021

08:30
Challenge League
เนอชาแตล ซามักซ์ เนอชาแตล ซามักซ์
Kriens Kriens
โปรแกรมวันที่ 2 ส.ค. 2021

02:15
Challenge League
วาดุซ วาดุซ
เนอชาแตล ซามักซ์ เนอชาแตล ซามักซ์