โปรแกรมวันที่ 14 ก.ย. 2021

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
ยอง อาแจกซ์ ยอง อาแจกซ์
เอ็นเอซี เบรด้า เอ็นเอซี เบรด้า
โปรแกรมวันที่ 11 ก.ย. 2021

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
โรด้า เจซี โรด้า เจซี
เอ็นเอซี เบรด้า เอ็นเอซี เบรด้า
โปรแกรมวันที่ 28 ส.ค. 2021

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
เอ็นเอซี เบรด้า เอ็นเอซี เบรด้า
เดน ฮาก เดน ฮาก
โปรแกรมวันที่ 21 ส.ค. 2021

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
เดอ กราฟแช็พ เดอ กราฟแช็พ
เอ็นเอซี เบรด้า เอ็นเอซี เบรด้า
โปรแกรมวันที่ 9 ส.ค. 2021

02:30
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
วีวีวี เวนโล วีวีวี เวนโล
เอ็นเอซี เบรด้า เอ็นเอซี เบรด้า