โปรแกรมวันที่ 7 ก.ย. 2021

14:00
เม็กซิโก ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เฟเมนิล (หญิง)
Pachuca W Pachuca W
มอนเทอร์เรย์ (หญิง) มอนเทอร์เรย์ (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 24 ส.ค. 2021

14:00
เม็กซิโก ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เฟเมนิล (หญิง)
มอนเทอร์เรย์ (หญิง) มอนเทอร์เรย์ (หญิง)
Toluca W Toluca W
โปรแกรมวันที่ 10 ส.ค. 2021

14:00
เม็กซิโก ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เฟเมนิล (หญิง)
มอนเทอร์เรย์ (หญิง) มอนเทอร์เรย์ (หญิง)
ปวยบลา (หญิง) ปวยบลา (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 3 ส.ค. 2021

12:00
เม็กซิโก ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เฟเมนิล (หญิง)
พูมาส ยูนัม (หญิง) พูมาส ยูนัม (หญิง)
มอนเทอร์เรย์ (หญิง) มอนเทอร์เรย์ (หญิง)