โปรแกรมวันที่ 13 ก.ย. 2021

01:00
Virsliga
เมตต้า เมตต้า
ไลปาย่า ไลปาย่า
โปรแกรมวันที่ 17 ส.ค. 2021

04:30
Virsliga
เมตต้า เมตต้า
วัลเมียรา วัลเมียรา
โปรแกรมวันที่ 9 ส.ค. 2021

01:00
Latvian Cup
Auda Auda
เมตต้า เมตต้า