โปรแกรมวันที่ 10 ก.ย. 2021

07:45
ลีก้า ลูมิท อิสราเอล
Maccabi Ahi Nazareth Maccabi Ahi Nazareth
เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า