โปรแกรมวันที่ 9 ก.ย. 2021

08:45
WC Qualification Europe
อิตาลี อิตาลี
ลิทัวเนีย ลิทัวเนีย
โปรแกรมวันที่ 6 ก.ย. 2021

06:00
WC Qualification Europe
บัลแกเรีย บัลแกเรีย
ลิทัวเนีย ลิทัวเนีย
โปรแกรมวันที่ 3 ก.ย. 2021

08:45
WC Qualification Europe
ลิทัวเนีย ลิทัวเนีย
ไอร์แลนด์เหนือ ไอร์แลนด์เหนือ