โปรแกรมวันที่ 26 ก.ย. 2021

03:00
Virsliga
 ริกา ริกา
ไลปาย่า ไลปาย่า
โปรแกรมวันที่ 23 ก.ย. 2021

05:00
Virsliga
รีกาส รีกาส
ไลปาย่า ไลปาย่า
โปรแกรมวันที่ 20 ก.ย. 2021

02:00
Latvian Cup
ไลปาย่า ไลปาย่า
วัลเมียรา วัลเมียรา
โปรแกรมวันที่ 13 ก.ย. 2021

01:00
Virsliga
เมตต้า เมตต้า
ไลปาย่า ไลปาย่า
โปรแกรมวันที่ 12 ส.ค. 2021

05:00
Virsliga
ไลปาย่า ไลปาย่า
สปาร์ตักส์ เจอร์มาลา สปาร์ตักส์ เจอร์มาลา
โปรแกรมวันที่ 5 ส.ค. 2021

05:00
Virsliga
ไลปาย่า ไลปาย่า
วัลเมียรา วัลเมียรา
โปรแกรมวันที่ 2 ส.ค. 2021

03:00
Virsliga
ไลปาย่า ไลปาย่า