โปรแกรมวันที่ 19 ก.ย. 2021

00:30
โปแลนด์ 2. Liga East
จีเคเอส เบลชาโตว์ จีเคเอส เบลชาโตว์
เลช พอซนาน 2 เลช พอซนาน 2
โปรแกรมวันที่ 14 ส.ค. 2021

07:00
โปแลนด์ 2. Liga East
Znicz Pruszków Znicz Pruszków
เลช พอซนาน 2 เลช พอซนาน 2