โปรแกรมวันที่ 17 ก.ย. 2021

04:00
Slovenian Cup
เอ็นเค อลูมินิจ เอ็นเค อลูมินิจ
โคเปอร์ โคเปอร์
โปรแกรมวันที่ 13 ก.ย. 2021

05:00
สโลวีเนีย พรีวา ลีกา
Radomlje Radomlje
โคเปอร์ โคเปอร์
โปรแกรมวันที่ 29 ส.ค. 2021

05:00
สโลวีเนีย พรีวา ลีกา
ทาบอร์ เซซานา ทาบอร์ เซซานา
โคเปอร์ โคเปอร์
โปรแกรมวันที่ 22 ส.ค. 2021

08:15
สโลวีเนีย พรีวา ลีกา
โคเปอร์ โคเปอร์
มาริบอร์ มาริบอร์
โปรแกรมวันที่ 16 ส.ค. 2021

08:15
สโลวีเนีย พรีวา ลีกา
โอลิมปิจา ลจุบจาน่า โอลิมปิจา ลจุบจาน่า
โคเปอร์ โคเปอร์
โปรแกรมวันที่ 1 ส.ค. 2021

08:15
สโลวีเนีย พรีวา ลีกา
เซลเย่ เซลเย่
โคเปอร์ โคเปอร์
โปรแกรมวันที่ 25 ก.ค. 2021

08:15
สโลวีเนีย พรีวา ลีกา
โคเปอร์ โคเปอร์
มูร่า มูร่า