โปรแกรมวันที่ 12 ก.ย. 2021

20:00
เจแปน ฟุตบอล ลีก
Kochi United Kochi United
Maruyasu Okazaki Maruyasu Okazaki
โปรแกรมวันที่ 29 ส.ค. 2021

19:00
เจแปน ฟุตบอล ลีก
Kochi United Kochi United
Iwaki Iwaki
โปรแกรมวันที่ 25 ก.ค. 2021

18:00
เจแปน ฟุตบอล ลีก
Reinmeer Aomori Reinmeer Aomori
Kochi United Kochi United