โปรแกรมวันที่ 26 ก.ย. 2021

01:00
Second League: Group A
Nyva Vinnytsya Nyva Vinnytsya
คาร์พาตี้ ลวิฟ คาร์พาตี้ ลวิฟ
โปรแกรมวันที่ 12 ก.ย. 2021

03:30
Second League: Group A
Bukovyna Bukovyna
คาร์พาตี้ ลวิฟ คาร์พาตี้ ลวิฟ
โปรแกรมวันที่ 6 ก.ย. 2021

04:00
Second League: Group A
คาร์พาตี้ ลวิฟ คาร์พาตี้ ลวิฟ
Chernihiv Chernihiv
โปรแกรมวันที่ 1 ก.ย. 2021

06:00
Ukrainian Cup
คาร์พาตี้ ลวิฟ คาร์พาตี้ ลวิฟ
Volyn Volyn
โปรแกรมวันที่ 28 ส.ค. 2021

05:00
Second League: Group A
คาร์พาตี้ ลวิฟ คาร์พาตี้ ลวิฟ
โปรแกรมวันที่ 19 ส.ค. 2021

05:00
Ukrainian Cup
คาร์พาตี้ ลวิฟ คาร์พาตี้ ลวิฟ
Karpaty Halych Karpaty Halych
โปรแกรมวันที่ 15 ส.ค. 2021

05:00
Second League: Group A
คาร์พาตี้ ลวิฟ คาร์พาตี้ ลวิฟ
โปรแกรมวันที่ 5 ส.ค. 2021

05:00
Ukrainian Cup
คาร์พาตี้ ลวิฟ คาร์พาตี้ ลวิฟ