โปรแกรมวันที่ 19 ก.ย. 2021

00:30
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
วิสล่า พล็อค วิสล่า พล็อค
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก
โปรแกรมวันที่ 12 ก.ย. 2021

05:30
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก
สตอล เมียเลช สตอล เมียเลช
โปรแกรมวันที่ 28 ส.ค. 2021

08:30
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
วอร์ต้า พอซแนน วอร์ต้า พอซแนน
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก
โปรแกรมวันที่ 22 ส.ค. 2021

05:30
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
คราโคเวีย คราโคเวีย
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก
โปรแกรมวันที่ 17 ส.ค. 2021

06:00
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ กอร์นิค ซาเบอร์เซ่
โปรแกรมวันที่ 8 ส.ค. 2021

03:00
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก
ไนไซค์ซ่า ไนไซค์ซ่า
โปรแกรมวันที่ 2 ส.ค. 2021

08:00
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก
รากุฟ เชนสโตโควา รากุฟ เชนสโตโควา
โปรแกรมวันที่ 25 ก.ค. 2021

05:30
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก
เลเชีย กอเดนซ์ เลเชีย กอเดนซ์