โปรแกรมวันที่ 8 ก.ย. 2021

08:00
โปแลนด์ U21 โปแลนด์ U21
อิสราเอล U21 อิสราเอล U21
โปรแกรมวันที่ 3 ก.ย. 2021

05:30
ฮังการี U21 ฮังการี U21
อิสราเอล U21 อิสราเอล U21