โปรแกรมวันที่ 20 ก.ย. 2021

04:00
ไอซ์แลนด์ ดิวิชั่น 1
ÍBV ÍBV
Vestri Vestri
โปรแกรมวันที่ 8 ก.ย. 2021

07:30
ไอซ์แลนด์ ดิวิชั่น 1
ฟจอลเนอร์ ฟจอลเนอร์
ÍBV ÍBV