โปรแกรมวันที่ 12 ก.ย. 2021

03:00
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
คราโคเวีย คราโคเวีย
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ กอร์นิค ซาเบอร์เซ่
โปรแกรมวันที่ 29 ส.ค. 2021

08:00
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ กอร์นิค ซาเบอร์เซ่
ปิแอส กลิวิส ปิแอส กลิวิส
โปรแกรมวันที่ 17 ส.ค. 2021

06:00
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ กอร์นิค ซาเบอร์เซ่
โปรแกรมวันที่ 8 ส.ค. 2021

05:30
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ กอร์นิค ซาเบอร์เซ่
สตอล เมียเลช สตอล เมียเลช
โปรแกรมวันที่ 31 ก.ค. 2021

08:30
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ กอร์นิค ซาเบอร์เซ่
เลช พอซนาน เลช พอซนาน
โปรแกรมวันที่ 26 ก.ค. 2021

08:00
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
โปกอน เซซิน โปกอน เซซิน
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ กอร์นิค ซาเบอร์เซ่