โปรแกรมวันที่ 8 ก.ย. 2021

06:15
ลัตเวีย U21 ลัตเวีย U21
เยอรมัน U21 เยอรมัน U21
โปรแกรมวันที่ 3 ก.ย. 2021

07:00
ซานมารีโน U21 ซานมารีโน U21
เยอรมัน U21 เยอรมัน U21