โปรแกรมวันที่ 18 ก.ย. 2021

06:00
World Cup Women Qualification Europe
จอร์เจีย (หญิง) จอร์เจีย (หญิง)
ไอร์แลนด์ (หญิง) ไอร์แลนด์ (หญิง)