โปรแกรมวันที่ 8 ก.ย. 2021

04:00
มาซิโดเนียเหนือ U21 มาซิโดเนียเหนือ U21
เซอร์เบีย U21 เซอร์เบีย U21
โปรแกรมวันที่ 3 ก.ย. 2021

06:30
ฝรั่งเศส U21 ฝรั่งเศส U21
มาซิโดเนียเหนือ U21 มาซิโดเนียเหนือ U21