โปรแกรมวันที่ 7 ก.ย. 2021

06:30
หมู่เกาะแฟโร U21 หมู่เกาะแฟโร U21
ฝรั่งเศส U21 ฝรั่งเศส U21
โปรแกรมวันที่ 3 ก.ย. 2021

06:30
ฝรั่งเศส U21 ฝรั่งเศส U21
มาซิโดเนียเหนือ U21 มาซิโดเนียเหนือ U21