โปรแกรมวันที่ 25 ก.ย. 2021

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
อัลเมเร่ ซิตี้ อัลเมเร่ ซิตี้
ดอร์เดรชท์ ดอร์เดรชท์
โปรแกรมวันที่ 11 ก.ย. 2021

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
เอสบีวี เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี เอ็กเซลซิเออร์
ดอร์เดรชท์ ดอร์เดรชท์
โปรแกรมวันที่ 6 ก.ย. 2021

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
ดอร์เดรชท์ ดอร์เดรชท์
วีวีวี เวนโล วีวีวี เวนโล
โปรแกรมวันที่ 29 ส.ค. 2021

04:30
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
ออสส์ ออสส์
ดอร์เดรชท์ ดอร์เดรชท์
โปรแกรมวันที่ 21 ส.ค. 2021

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
ดอร์เดรชท์ ดอร์เดรชท์
ยอง อูเทร็คท์ ยอง อูเทร็คท์
โปรแกรมวันที่ 17 ส.ค. 2021

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
ยอง อาแจกซ์ ยอง อาแจกซ์
ดอร์เดรชท์ ดอร์เดรชท์
โปรแกรมวันที่ 7 ส.ค. 2021

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
ดอร์เดรชท์ ดอร์เดรชท์
ยอง พีเอสวี ยอง พีเอสวี