โปรแกรมวันที่ 8 ก.ย. 2021

08:45
WC Qualification Europe
หมู่เกาะแฟโร หมู่เกาะแฟโร
มอลโดวา มอลโดวา
โปรแกรมวันที่ 5 ก.ย. 2021

08:45
WC Qualification Europe
หมู่เกาะแฟโร หมู่เกาะแฟโร
เดนมาร์ก เดนมาร์ก
โปรแกรมวันที่ 2 ก.ย. 2021

08:45
WC Qualification Europe
หมู่เกาะแฟโร หมู่เกาะแฟโร
อิสราเอล อิสราเอล