โปรแกรมวันที่ 7 ก.ย. 2021

03:00
WC Qualification Africa
Djibouti Djibouti
Niger Niger
โปรแกรมวันที่ 3 ก.ย. 2021

09:00
WC Qualification Africa
แอลจีเรีย แอลจีเรีย
Djibouti Djibouti