โปรแกรมวันที่ 18 ก.ย. 2021

08:45
World Cup Women Qualification Europe
เนเธอร์แลนด์ (หญิง) เนเธอร์แลนด์ (หญิง)
สาธารณรัฐเช็ก (หญิง) สาธารณรัฐเช็ก (หญิง)