โปรแกรมวันที่ 9 ก.ย. 2021

08:45
WC Qualification Europe
เบลารุส เบลารุส
เบลเยียม เบลเยียม
โปรแกรมวันที่ 6 ก.ย. 2021

03:00
WC Qualification Europe
เบลารุส เบลารุส
เวลส์ เวลส์
โปรแกรมวันที่ 3 ก.ย. 2021

08:45
WC Qualification Europe
สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็ก
เบลารุส เบลารุส