โปรแกรมวันที่ 22 ก.ย. 2021

06:00
World Cup Women Qualification Europe
มาซิโดเนียเหนือ (หญิง) มาซิโดเนียเหนือ (หญิง)
ออสเตรีย (หญิง) ออสเตรีย (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 18 ก.ย. 2021

04:00
World Cup Women Qualification Europe
ลัตเวีย (หญิง) ลัตเวีย (หญิง)
ออสเตรีย (หญิง) ออสเตรีย (หญิง)