โปรแกรมวันที่ 5 ส.ค. 2021

22:00
Olympic Games Women
ออสเตรเลีย (หญิง) ออสเตรเลีย (หญิง)
สหรัฐอเมริกา (หญิง) สหรัฐอเมริกา (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 3 ส.ค. 2021

01:00
Olympic Games Women
ออสเตรเลีย (หญิง) ออสเตรเลีย (หญิง)
สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 30 ก.ค. 2021

23:00
Olympic Games Women
ออสเตรเลีย (หญิง) ออสเตรเลีย (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 27 ก.ค. 2021

22:00
Olympic Games Women
สหรัฐอเมริกา (หญิง) สหรัฐอเมริกา (หญิง)
ออสเตรเลีย (หญิง) ออสเตรเลีย (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 24 ก.ค. 2021

22:30
Olympic Games Women
สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง)
ออสเตรเลีย (หญิง) ออสเตรเลีย (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 22 ก.ค. 2021

01:30
Olympic Games Women
ออสเตรเลีย (หญิง) ออสเตรเลีย (หญิง)
นิวซีแลนด์ (หญิง) นิวซีแลนด์ (หญิง)