โปรแกรมวันที่ 26 ก.ย. 2021

05:15
ซาอุดิ โปรเฟสชั่นแนล ลีก
อัล ฟาเตห์ อัล ฟาเตห์
อัล ฮาเซม อัล ฮาเซม
โปรแกรมวันที่ 19 ก.ย. 2021

05:45
ซาอุดิ โปรเฟสชั่นแนล ลีก
อัล ฮาเซม อัล ฮาเซม
อับฮา อับฮา
โปรแกรมวันที่ 13 ก.ย. 2021

07:35
ซาอุดิ โปรเฟสชั่นแนล ลีก
อัล ชาบับ อัล ชาบับ
อัล ฮาเซม อัล ฮาเซม
โปรแกรมวันที่ 26 ส.ค. 2021

06:05
ซาอุดิ โปรเฟสชั่นแนล ลีก
อัล ราเอ็ด อัล ราเอ็ด
อัล ฮาเซม อัล ฮาเซม
โปรแกรมวันที่ 20 ส.ค. 2021

06:10
ซาอุดิ โปรเฟสชั่นแนล ลีก
อัล ฮาเซม อัล ฮาเซม
อัล อาลีห์ อัล อาลีห์