โปรแกรมวันที่ 24 ต.ค. 2021

01:00
Second League: Group B
Real Pharm Real Pharm
Krystal Krystal
โปรแกรมวันที่ 17 ต.ค. 2021

02:00
Second League: Group B
Krystal Krystal
โปรแกรมวันที่ 11 ต.ค. 2021

02:00
Second League: Group B
Metalurh Zaporizhya Metalurh Zaporizhya
Krystal Krystal
โปรแกรมวันที่ 7 ต.ค. 2021

02:00
Second League: Group B
Krystal Krystal
Balkany Zorya Balkany Zorya
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

03:00
Second League: Group B
Nikopol Nikopol
Krystal Krystal