โปรแกรมวันที่ 1 ก.ค. 2022

06:00
Friendly International Women
สวิตเซอร์แลนด์ (หญิง) สวิตเซอร์แลนด์ (หญิง)
อังกฤษ (หญิง) อังกฤษ (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 25 มิ.ย. 2022

09:00
Friendly International Women
อังกฤษ (หญิง) อังกฤษ (หญิง)
เนเธอร์แลนด์ (หญิง) เนเธอร์แลนด์ (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 17 มิ.ย. 2022

09:00
Friendly International Women
อังกฤษ (หญิง) อังกฤษ (หญิง)
เบลเยียม (หญิง) เบลเยียม (หญิง)