โปรแกรมวันที่ 30 มิ.ย. 2022

06:00
Friendly International Women
เดนมาร์ก (หญิง) เดนมาร์ก (หญิง)
นอร์เวย์ (หญิง) นอร์เวย์ (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 26 มิ.ย. 2022

05:00
Friendly International Women
นอร์เวย์ (หญิง) นอร์เวย์ (หญิง)
นิวซีแลนด์ (หญิง) นิวซีแลนด์ (หญิง)