โปรแกรมวันที่ 25 มิ.ย. 2022

23:00
New South Wales
Marconi Stallions Marconi Stallions
Mt Druitt Town Mt Druitt Town
โปรแกรมวันที่ 17 มิ.ย. 2022

23:00
New South Wales
Mt Druitt Town Mt Druitt Town
Rockdale City Suns Rockdale City Suns